MOBILITY MATTERS.

Mobiliteit doet ertoe. Nu en in de toekomst.

Mobiliteit groeit en verandert. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor steden van de toekomst is om mobiliteit op een slimme (SMART) en gezonde (HEALTHY) manier te organiseren, zodat iedereen mee kan doen (FOR EVERYONE). Kom op 11 april 2017 naar het nationale mobiliteitssymposium MOBILITY MATTERS in de Doelen in Rotterdam en ga met vakgenoten en experts uit het hele land de uitdaging aan. Verken, doorgrond en kom tot de kern.

MOBILITY MATTERS  is een dag met inspirerende sprekers, verrassende locatiebezoeken, koplopers in het vakgebied, nieuwe invalshoeken, dynamische debatten en natuurlijk ruime gelegenheid om te netwerken. Ontmoet en beleef in Rotterdam. De stad waar innovatie in het hart van de genen zit. Oók in mobiliteit. Dagvoorzitter Peter Melis neemt u mee door de betekenis van mobiliteit in de breedste zin van het woord en keynote speakers Gil Penalosa (8 80 Cities) en Thomas Rau (RAU) geven u boeiende visies en stof tot nadenken.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE PROGRAMMAOVERZICHT

MOBILITY MATTERS

SMART

De innovatieve stad

Steden zijn ambitieus. Ambitieus in het initiëren en stimuleren van verregaande innovaties, ook op het gebied van mobiliteit. Slimme mobiliteit heeft invloed op hoe we de stad inrichten, gebruiken, beleven en met elkaar omgaan. Hoe dragen innovatieve mobiliteitsoplossingen bij aan de opgaven waar we in de stad voor staan? En welke nieuwe vraagstukken komen er door innovatie in mobiliteit op ons af? Hoe hebben nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen of smart biking invloed op gedrag, beleving en inrichting van steden? En hoe worden experimenten vanuit stadslabs verder gebracht?

In de pijler SMART bespreken we o.a. wat de technologie van zelfrijdende voertuigen kan betekenen voor een drukke stadswijk en hoe de bebouwde omgeving en bijbehorende energiegrid van invloed is op mobiliteit. Onderzoeken we wat een slimme stadslogistiek inhoudt. Gaan we dieper in op de relatie tussen innovatie en het menselijk gedrag mensen en pakken we het onderwerp ‘smart biking in de stad’ beet.

MOBILITY MATTERS

HEALTHY

De vitale stad

Gezondheidsklachten als obesitas, hart- en vaatziekten en depressie bij stadsbewoners nemen steeds meer toe. Omgevingsfactoren hebben een grote invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Voor steden een grote motivator om ruimte en mobiliteit op een gezonde en actieve manier in te vullen en de negatieve effecten van mobiliteit te beperken. Enerzijds benaderen we het thema HEALTHY vanuit het aspect gezondheid: hoe stimuleren we mensen om te bewegen, lopen en fietsen? Anderzijds met oog voor de energietransitie en verbetering van omgevings- en luchtkwaliteit: hoe komen we tot schone mobiliteit (0-emissie), zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen?

Een toekomstbestendige stad is een gezonde stad. Een stad die gezond is om in te wonen, werken en recreëren, en waar bewegen door de stad een positieve invloed heeft in plaats van een negatief effect op de leefbaarheid. De uitdaging is om de stad zo in te richten dat inwoners en bezoekers hun mobiliteit automatisch gezonder invullen. Het vraagstuk voor de lange termijn: hoe creëren we nu die weerbare en vitale stad van de toekomst?

MOBILITY MATTERS

FOR EVERYONE

De stad in balans

Mobiliteit kent verschillende kanten, de economische, sociale en culturele. De economische kant is er steeds nadrukkelijker, er is geld mee te verdienen! Elke stad kent startups, vaak jonge ondernemers met de overtuiging dat ook innovatieve mobiliteit voor niches in de markt of een kleinschalige dienst brood op de plank brengt. Diensten die het palet aan invulling van mobiliteit in steden vergroten.
Ben je goed mobiel, en is de stad goed bereikbaar, dan kun je deelnemen aan sociale processen. Je kunt naar een sollicitatiegesprek voor een kansrijke baan aan de andere kant van de stad, naar een school die beter aansluit bij jouw kwaliteiten, of simpelweg naar een verder gelegen sportschool. Een ambitie die past bij overheidsbeleid: het bevorderen van participatie van álle doelgroepen in de samenleving.
Ook bij de beleving van de stad speelt mobiliteit een grote rol. Bij het gevoel van trots en herkenning, van thuiskomen. Hoe kunnen we deze culturele kant nóg effectiever inzetten, die beleving versterken? En hoe werken we hier samen aan? Betrek alle facetten van mobiliteit en de stad is niet alleen beter bereikbaar, maar inwoners ervaren ook mobiliteitsgeluk. Mobiliteit is niet alleen voor de happy few, maar FOR EVERYONE.

Een initiatief van

Gemeente Rotterdam

Partners

MKB Rotterdam Rijnmond
De Verkeersonderneming
Air Rotterdam
Over Morgen
BREYTNER
Rotterdam Make it Happen
8 80 Cities
Turntoo
BMW Group Nederland
Except Integraded Sustainability
AIBR
Drift
VNO NCW West
CGI Nederland
Hogeschool Rotterdam
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Planbureau voor de Leefomgeving
Sustay
Tekkoo Venture Managers
Track-Landscapes
TU Delft
Vandebron
Vlaamse vereniging voor Ruimte & Planning
Artgineering
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
ipv Delft