De logistieke problemen in de stad

Decennia lange urbanisatie doet onze binnensteden verstoppen. Een trend die ten koste gaat van onder meer onze gezondheid, veiligheid en het milieu. Problematiek die erkend wordt door bewoners, lokale overheden en organisaties, maar nog lang niet altijd door de logistieke sector zelf. Al twintig jaar lang praten we over mogelijke oplossingen, maar knopen worden niet doorgehakt. Waarom niet? En welke oplossing biedt nu echt uitkomst? We vroegen het prof. dr. Tom Van Woensel (TU Eindhoven) en verkeersplanoloog Richard van der Wulp (Gemeente Rotterdam).

Logistieke problematiek

In de afgelopen twee decennia trokken steeds meer mensen naar de stad. Een trend die naar verwachting de komende jaren nog stevig doorzet. Met deze trend nam ook het aantal (bedrijfs)voertuigen in steden toe. Met als gevolg onder andere een verdichting van de binnenstad en een verslechterde luchtkwaliteit. Om als stad te kunnen blijven groeien en de bijbehorende logistiek mogelijk te maken, moet de sector zich sterk maken voor duurzame oplossingen. Want, als er nu niks verandert, betekent dit nog meer overlast van goederentransport. Terwijl we steden juist aantrekkelijker en leefbaarder willen maken. Mobiliteit is hiermee volgens Van der Wulp dan ook niet langer meer een doel op zich. Het moet een essentiële bijdrage leveren aan een sterke economie, een goede gezondheid én ruimtelijke kwaliteit van steden. “De laatste tien jaar is ontzettend veel gesproken en nagedacht over duurzame logistiek. Diverse oplossingen liggen nu klaar. De schaalsprong kan gemaakt worden. Die laatste stap blijkt echter nog wel een grote uitdaging.”

Oplossingen duur en ongeladen

Tal van oplossingen werden de afgelopen jaren gepresenteerd. Logistieke bundelingspunten, lockers, green deals en het elektrisch rijden. Absoluut uitvoerbaar, maar volgens Van Woensel nog te duur en met te weinig volume. “Deze oplossingen staan één voor één op zichzelf. De organisatie ervan is ongecoördineerd, waardoor volumes fragmenteren. De innovaties zijn daarmee onvoldoende geladen.” Volgens de professor mist coördinatie en consolidatie van volumes. “Verladers, ontvangers, retailers; iedereen in de keten moet een duidelijke innovatieve rol op zich gaan nemen. Samen, niet ieder voor zich. Pas dan behalen we succes.”

Lees het hele artikel op mijnzakengids.nl

Ook interessant