Gezonde mobiliteit: Yes we can!

Gezondheidsklachten als obesitas, hart- en vaatziekten en depressie bij stadsbewoners nemen steeds meer toe. Omgevingsfactoren hebben een grote invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Voor steden een grote motivator om ruimte en mobiliteit op een gezonde en actieve manier in te vullen en de negatieve effecten van mobiliteit te beperken. Enerzijds benaderen we het thema HEALTHY vanuit het aspect gezondheid: hoe stimuleren we mensen om te bewegen, lopen en fietsen? Anderzijds met oog voor de energietransitie en verbetering van omgevings- en luchtkwaliteit: hoe komen we tot schone mobiliteit (0-emissie), zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen?

Het vraagstuk voor de lange termijn: hoe creëren we nu die weerbare en vitale stad van de toekomst? Hoe denken HEALTHY-sprekers van MOBILITY MATTERS hierover?

‘Yes we can!’

Maarten van Biezen (Route Zero/Natuur & Milieu) – HEALTHY introductie De vitale stad

Yes, we can! Met dat gevoel hoopt Maarten van Biezen, voormalig hoofd Mobiliteit en Natuur bij Natuur & Milieu en sinds kort eigenaar van Route Zero, zijn publiek naar huis te sturen. “Je maakt me trots als de bezoekers naar huis gaan met een gevoel van: ja, samen kunnen we dit oplossen. In plaats van dat ze uit angst voor grote mobiliteitsvraagstukken de kop in het zand steken.”

Van Biezen richt zich op 11 april vooral op het effect van mobiliteit op de gezondheid. “Ik wil mijn bezoekers graag een gevoel van verhouding meegeven. Met welke problemen hebben we te maken? Zijn ze echt zo groot als ze lijken of valt het mee? En belangrijker: wat zijn de oplossingen. Die liggen vaak binnen handbereik.”

‘Gezonde mobiliteit is eigenlijk heel gemakkelijk’

Hugo van der Steenhoven (Fietsersbond) – HEALTHY Route 1

Hoe richten we onze openbare ruimte zo in dat mensen meer gaan bewegen? Over die vraag wil Hugo van der Steenhoven, oud-directeur Fietsersbond, dinsdag 11 april in gesprek. “Gezondheid is enorm belangrijk en mobiliteit speelt daarin een grote rol. Ik wil met zorgverzekeraars en gezondheidsdiensten in gesprek om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.” Aan het eind van de dag hoopt Van der Steenhoven zijn bezoek met een voldaan gevoel naar huis te sturen. “Ik hoop mensen op oplossingen te wijzen. Gezonde mobiliteit is eigenlijk heel gemakkelijk.” Waar hij het meest trots op is? “Op het project Fietsen op Zuid! We hebben vorig jaar veertig basisschool leerlingen in Rotterdam-Zuid aan een fiets geholpen. Dat gaf ontzettend veel voldoening.”

‘Wat er nu is, gaat niet heel lang blijven’

Gijs van der Poel (Over Morgen) – HEALTHY Route 2

‘Een van de leukste ontwikkelingen die eraan zit te komen, is de introductie van robottaxi’s. Dat gaat weer zo’n verandering opleveren.’ Adviseur Duurzame Mobiliteit Gijs van der Poel laat op MOBILITY MATTERS zien hoe de stad zich kan voorbereiden op de robottaxi’s. We zitten midden in een mobiliteitstransitie. Auto’s worden elektrisch, kunnen steeds autonomer rijden, zijn altijd verbonden met alles en iedereen en zelf ruilen we bezit in voor gebruik. Deze vier ontwikkelingen leiden uiteindelijk tot de robottaxi. Maar wat betekent dat voor mijn stad, mijn straat of mijn bedrijf? Hoe kan ik faciliteren, stimuleren, accepteren of omarmen?

Belangrijkste valkuil van de mens en dus ook van Gijs is het niet verder kunnen kijken dan het hier en nu. Alleen doen wat je kent en wat past in het wereldbeeld. Terwijl verandering alles in beweging zet en stad en mens verder brengt. Fantaseren over hoe het ook zou kunnen zijn. Gijs vertelt aan de hand van eerdere transities, wetenschap, eigen onderzoeken, praktijkervaring en verbeeldingskracht over de transitie naar de robottaxi en de effecten die het kan hebben op onze leefomgeving. Juist omdat we niet precies weten wat er gaat gebeuren, moeten we nu aan de slag!

‘De perfecte mobiliteit’

Jeroen Molinger (Erasmus MC) – HEALTHY Route 1

Iedereen weet dat bewegen goed is voor de gezondheid. Maar anders dan de meeste mensen denken, heeft het weinig zin om na acht uur stilzitten een uurtje te gaan sporten. Elk uur een paar trappen lopen of een ommetje maken loont wél. Bij beweging is intensiteit belangrijker dan volume; de (Nederlandse) norm is 30 minuten matig intensief sporten per dag.
Jeroen Molinger, onderzoeker bij Erasmus MC, vertelt over ‘de perfecte mobiliteit’. Die is voor iedereen anders. Wat voor de één goed is, werkt voor de ander contraproductief. Waarom reageren mensen zo verschillend op specifieke vormen van beweging? Hoe weet je wat bij je past en hoe maak je de juiste keuzes?

Hoe nabij is de slimme, bereikbare en gezonde stad?

Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) – HEALTHY Route 2

Slimme mobiliteit is een van de grote thema’s van onze metropolen en stedelijke regio’s. Maar wat is ‘slimme mobiliteit’? Hans Tindemans: ‘Een focus op technologie alléén is onvoldoende. Het is minstens zo belangrijk om de mobiliteit goed te organiseren en om onze huidige, autogerichte leefwijze aan te passen.’

De kernvraag is: hoe houden we onze steden bereikbaar, gezond en inclusief? Hoe zorgen we dat files verdwijnen én dat allerlei sociale groepen beter participeren in de samenleving? Dat is alleen haalbaar als we ons anders organiseren. Daarbij moeten we kiezen: willen we een ruimtelijke, uitgestrekte stad zoals Los Angeles, of een compacte stad zoals Barcelona?

De presentatie van Hans Tindemans wordt aangevuld door presentaties van Daniëlle Snellen (Planbureau voor de Leefomgeving) en Lodewijk Lacroix (Metropoolregio Rotterdam Den Haag).