Hoe maken we mobiliteit FOR EVERYONE?

Mobiliteit kent verschillende kanten, de economische, sociale en culturele. De economische kant is er steeds nadrukkelijker, er is geld mee te verdienen! Elke stad kent startups, vaak jonge ondernemers met de overtuiging dat ook innovatieve mobiliteit voor niches in de markt of een kleinschalige dienst brood op de plank brengt. Diensten die het palet aan invulling van mobiliteit in steden vergroten. Ben je goed mobiel, en is de stad goed bereikbaar, dan kun je deelnemen aan sociale processen. Je kunt naar een sollicitatiegesprek voor een kansrijke baan aan de andere kant van de stad, naar een school die beter aansluit bij jouw kwaliteiten, of simpelweg naar een verder gelegen sportschool. Een ambitie die past bij overheidsbeleid: het bevorderen van participatie van álle doelgroepen in de samenleving. Ook bij de beleving van de stad speelt mobiliteit een grote rol. Bij het gevoel van trots en herkenning, van thuiskomen. Hoe kunnen we deze culturele kant nóg effectiever inzetten, die beleving versterken? En hoe werken we hier samen aan? Betrek alle facetten van mobiliteit en de stad is niet alleen beter bereikbaar, maar inwoners ervaren ook mobiliteitsgeluk. Mobiliteit is niet alleen voor de happy few, maar FOR EVERYONE.

Een andere kijk op ‘bereikbaarheid’

Stefan Bendiks (Artgineering) – FOR EVERYONE introductie De stad in balans

Het begrip bereikbaarheid wordt meestal opgevat als: hoe kom je van a naar b? Maar je kunt het ook breder zien, betoogt Stefan Bendiks. Hoe zorg je dat werk, sociale voorzieningen en goede woningen bereikbaar worden voor meer mensen?

Het mooiste zijn mobiliteitsprojecten die verschillende vormen van bereikbaarheid verbeteren. Zoals in het geval van de elektrische tuktuks. Deze maken het SS Rotterdam, een plek waar geen bus stopt, letterlijk beter bereikbaar. Tegelijk helpt dit initiatief mensen, die jarenlang in de uitkering hebben gezeten, aan het werk als tuktukchauffeur. Zo kan verkeerstechnische bereikbaarheid samengaan met economische, sociale of culturele bereikbaarheid.

Innovatieve aanpak doelgroepenvervoer

Lennart Homan (HHM) – FOR EVERYONE Route 2

Meedoen, participeren, erbij horen. Dat vinden we belangrijk. Mobiliteit is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde, want om echt mee te doen moet je je kunnen verplaatsen. Doorgaans verplaatsen mensen zich zelfstandig. Maar een grote groep kwetsbare mensen is daartoe niet in staat. Als maatschappij moeten we zoeken naar de beste mobiliteitsoplossing voor deze groep. Waarbij we niet denken in beperkingen, maar in kansen. Hoe benutten we de eigen kracht en flexibiliteit van mensen? Hoe kunnen we de wereld van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer verder integreren? In deze interactieve sessie gaan Lennart Homan van bureau HHM en Guy Hermans van Forseti samen met u op zoek naar innovatieve oplossingen.

‘Niet lullen maar testen, zeg maar’

Bas van Wieringen (Rotterdam Mobility Lab) – FOR EVERYONE Route 1

Bij het Rotterdam Mobility Lab stellen de stad en omliggende gemeenten zichzelf beschikbaar als levend laboratorium. Tien startups krijgen de mogelijkheid om in de haven, de stad en de regio met echte mensen, bedrijven en overheden hun nieuwe product te testen in een pilot met een realistische context: op een echte weg, met echte (verkeers)deelnemers.

Dit zorgt voor betrokkenheid van eindgebruikers van begin af aan: ze gebruiken concepten en prototypes. Ook kunnen de startups hun concept zowel qua marktpotentie als technologie bewijzen. Dit past bij de Rotterdamse mentaliteit van de opgestroopte mouwen. “Niet lullen maar testen, zeg maar.” Bas gelooft sterk in het belang voor startups om hun concept in de praktijk te kunnen bewijzen. Overheden kunnen hier een belangrijke rol in spelen door – fysieke – ruimte te bieden en als ‘launching customer’ op te treden.