SMART

Bart Stoffels

Bart Stoffels (Except Integrated Sustainability) is zelfstandig ondernemer en zet zich in voor verduurzaming van stedelijke stromen (water, mobiliteit) door mensen te inspireren met aantrekkelijke oplossingen en verbinden met stakeholders.

Over Bart

“Duurzame stedenbouw vraagt om een strategie die diversiteit bevordert en kansen creëert voor de eindgebruiker in de stad. Stedenbouw is voor mij in essentie een vak dat anderen enthousiasmeert! Met Except initieerde ik in 2016 een onderzoek naar de effecten van zelfrijdend vervoer in de stedelijke leefomgeving. Het onderzoek is inmiddels afgerond en werkt door in verschillende nieuwe initiatieven voor zelfrijdend openbaar vervoer. Ik blijf graag betrokken bij dat soort initiatieven, zoals in de Haagse Binckhorst. Daarnaast wil ik verkennen hoe de Nederlandse steden – ook in internationaal verband – meer samen kunnen optrekken in deze en andere vormen van slimme mobiliteit. Gedurende mijn zestienjarige loopbaan heb ik gewerkt voor overheid én bedrijfsleven. Het ervaren van beide zijden van de werktafel heeft mij waardevolle inzichten en bijzondere competenties opgeleverd. Ik koppel ondernemerschap aan politieke sensitiviteit, en creativiteit aan beleid.”

Rotterdam laat zich rijden

Tijdens MOBILITY MATTERS presenteert Bart de verkenning naar de mogelijkheden van zelfrijdend vervoer in de Rotterdamse wijk Het Oude Noorden en gaat hij het gesprek aan over de voor- en nadelen van zelfrijdend vervoer.