HEALTHY

Derk Loorbach

Derk Loorbach is professor socio-economische transities en directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over Derk

Derk is sinds 2001 werkzaam op het gebied van duurzaamheidstransities, transitiemanagement en governance. In zijn onderzoekspraktijk combineert hij theorieontwikkeling en actieonderzoek, gericht op het beter begrijpen en kunnen beïnvloeden van grotere maatschappelijke veranderingen. Een centrale focus in zijn onderzoek is de veranderende rol van de overheid in al zijn gedaanten: van een centrale sturende actor naar steeds meer hybride vormen van sturing en organisatie die zich in samenhang met veranderende maatschappelijke opgaven ontwikkelt. Hij heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van transitie initiatieven, -programma’s en -arena’s in uiteenlopende domeinen als energie, bouw, landbouw, zorg, afval en waterbeheer.

Ga toch Fietsen!
Mobiliteitstransitie Rotterdam

De transitie van auto- naar fietsstad is in Rotterdam de afgelopen jaren ingezet met een inzet op de stad als verblijfsruimte, meer voorrang duurzame mobiliteit en het beperken van de ruimte voor fossiele mobiliteit. Tijdens MOBILITY MATTERS duidt Derk Loorbach waar deze transitie vandaan komt, hoe er vanuit de transitieaanpak aan gewerkt wordt en wat de uitdagingen en kansen zijn. Om een echt gezonde en inclusieve stad te worden is duurzame sociale en fysieke mobiliteit een basisvoorwaarde.