HEALTHY

Hugo van der Steenhoven

Hugo van der Steenhoven is voormalig directeur van de Fietsersbond en inmiddels zelfstandig adviseur voor duurzame mobiliteit, met een voorliefde voor fietsen.

Over Hugo

Hugo van der Steenhoven (Nederland, 1953) was tot voor kort directeur van de Fietsersbond. Tussen 1998 en 2002 was hij lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks als woordvoerder op het gebied van verkeer, waterstaat en ruimtelijke ordening. In 2006 werd hij directeur van de nationale Fietsersbond. Hugo is medeoprichter van de fietscommunity (www.fietscommunity.nl) voor onderzoek en praktijk fietsbeleid. Sinds 2016 is hij zelfstandig adviseur duurzame mobiliteit. In deze rol is hij ook betrokken bij het programma Fietsen op Zuid om de fietscultuur in Rotterdam-Zuid te versterken en is hij procesmanager in het project Smart Cycling Futures (www.smartcyclingfutures.nl).

Preventie coalitie tegen bewegingsarmoede

In veel wijken van de grotere steden is sprake van een gezondheidsachterstand. Inwoners van bijvoorbeeld Rotterdam Zuid of Utrecht Overvecht leven veel minder lang in goede gezondheid dan in andere wijken. In zulke wijken wordt ook veel minder gelopen of gefietst. Tijdens MOBILITY MATTERS gaat Hugo in op vragen als: ‘Hoe kunnen we dat veranderen?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat er meer wordt bewogen plus wie kunnen daar aan mee helpen?’