FOR EVERYONE

Janine Costa

Janine Costa is werkzaam bij de IND en was een van de deelnemers aan het project BereikspijkWerkt! dat in het thema FOR EVERYONE (Route sociale mobiliteit) aan bod komt.

Over Janine

“Nadat ik was afgestudeerd, ben ik op de arbeidsmarkt terechtgekomen. Die markt lag op dat moment op zijn gat. Daar waar ik dacht met een goede educatie een goede startkwalificatie te hebben op de arbeidsmarkt, bleek dit totaal niet het geval te zijn. Ik ben tegen heel wat gesloten deuren aangelopen en was de wanhoop nabij, totdat ik de mogelijkheid kreeg om deel te nemen aan het project ‘Bereikspijkwerkt’. Een project waarin ik de ruimte kreeg om aan mijn competenties te werken en mijn carrière weer op de rails te zetten. Bovenal kreeg ik weer positieve energie om door te gaan. Ik vertel tijdens MOBILITY MATTERS over mijn ervaring en het belang dat dit project voor mij heeft gehad. Het is een mooi voorbeeld van hoe de overheid in plaats van met een top-down benadering, waarbij bestraffing en handhaving de doorslag geven, met een bottom-up benadering mensen effectief kan helpen.”