SMART

Laurens Lapré

Laurens Lapré is Vice President Consulting bij CGI Nederland en werkt aan thema’s als smart mobility, ITS, vraagbeïnvloeding, gedragsverandering, gamification, big data en mobility analytics, informatie-deling en ketenknoopunten.

Over Laurens

Laurens is actief binnen het domein verkeer en vervoer sinds 1995. De laatste 10 jaar werkt hij aan intelligente transportsystemen (ITS) en slimme mobiliteitsdiensten, zowel voor overheid als commerciële marktpartijen. Binnen de de automotive industrie werkte hij aan connected services portfolio’s. Voor overheden is hij actief als ITS- en mobiliteitsbeleidsadviseur voor grootschalige ITS-projecten. Verder is hij betrokken bij verschillende ITS-netwerkorganisaties, treedt op als voorzitter en geeft regelmatig lezingen en interviews.