FOR EVERYONE

Lennart Homan

Lennart Homan is adviseur bij bureau HHM: Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Over Lennart

Lennart Homan is adviseur bij bureau HHM: Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Bureau HHM onderzoekt, adviseert en brengt mensen en organisaties in beweging met passie en met visie. Omdat zorg altijd beter kan. Samen met Guy Hermans van Forseti gaat hij in op de ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. Forseti is meer dan 10 jaar partner voor opdrachtgevers om te komen tot verbetering van alle facetten van het doelgroepenvervoer. Van beleidsvoorbereiding, via inkoop van vervoer of regio tot en met het beheren van contracten.

Innovatieve aanpak doelgroepenvervoer

Meedoen, participeren, erbij horen. Mobiliteit is hierbij een belangrijke randvoorwaarde, want mobiliteit vraagt dat je je kunt verplaatsen. Naar je werk, school, dagbesteding of gewoon voor een dagje uit. Veilig, met (enige) snelheid, betrouwbaar en betaalbaar. Mensen verplaatsen zich doorgaans op eigen kracht. Zelfstandig, samen met anderen of met steun van mensen uit hun omgeving. Lopend, fietsend, per auto, bus of anderszins. Een grote groep kwetsbare mensen is deels, of helemaal niet, in staat om op eigen kracht te voorzien in hun mobiliteitsbehoefte.

Als maatschappij moeten we zoeken naar een mobiliteitsoplossing die past bij de flexibiliteit en eigen kracht van mensen. Waarbij we niet denken in beperkingen, maar in kansen. In deze interactieve sessie gaan we in op deze zoektocht naar innovatieve oplossingen om te voorzien in passende mobiliteit. Aan de hand van verschillende voorbeelden laten we zien hoe de eigen kracht en flexibiliteit van mensen kan worden benut, waarbij de werelden van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer steeds verder integreren. Om zodoende iedereen volop mogelijkheden te bieden om mee te doen.

Tijdens MOBILITY MATTERS vertelt Lennart hoe we deze innovatieve aanpak voor doelgroepenvervoer kunnen beetpakken.