HEALTHY

Lodewijk Lacroix

Lodewijk Lacroix is strategisch adviseur bij de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Over Lodewijk

Lodewijk werkt aan de ontwikkeling van langetermijnbeleid (bijvoorbeeld Toekomstbeeld OV 2040), de verbinding tussen mobiliteit, ruimte en economie en kennis en innovatie (waaronder onderzoek naar de effecten van zelfrijdend vervoer). Voorheen werkte Lodewijk bij het Stadsgewest Haaglanden, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het Regionaal Structuurplan. Ook is hij secretaris van het Samenwerkingsverband Zuidvleugel en directeur van het programma Stedenbaan geweest.

Hoe nabij is de slimme, bereikbare en gezonde stad?

Slimme mobiliteit is één van de grote thema’s voor onze metropolen en stedelijke regio’s. Hoe houden we onze steden bereikbaar, gezond en inclusief is daarbij de vraag. Veel technologische ontwikkeling zetten in op ‘slimme’ vormen van mobiliteit, maar hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen inclusief werken en bijdragen aan verbeterde toegang voor alle groepen in de samenleving? Het creëren van nabijheid moet vooropstaan en het bundelen van opgaven via ruimtelijke ontwikkeling lijkt daarbij de sleutel. Kiest de echt slimme stad daarom niet best gewoon voor een geïntegreerde aanpak van mobiliteit, infrastructuur en ruimte?

Tijdens MOBILITY MATTERS gaan we vervolgens aan de slag met de volgende stelling: “slim zit in de organisatie, niet in de technologie”. Deze stelling wordt vanuit drie invalshoeken aangevlogen:

  • Ruimtelijke organisatie
  • Mobiliteitsorganisatie
  • Bestuurlijke organisatiePresentatie: Hans Tindemans (‎beleidsmedewerker Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), met bijdragen van Daniëlle Snellen (wetenschappelijk onderzoeker Mobiliteit en Verstedelijking, PBL)
    Lodewijk Lacroix (beleidsontwikkelaar Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

    De sessie bouwt voort op de resultaten uit ‘Less Infrastructure, Better Moblitiy’, onderdeel van de ‘Designing the Future’ debatten – een serie bijeenkomsten in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst, georganiseerd door Architecture Workroom Brussel en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.