FOR EVERYONE

Stefan Bendiks

Stefan Bendiks is architect en geeft samen met Aglaée Degros leiding aan het stedenbouwkundig bureau Artgineering in Brussel.

Over Stefan

In zijn dagelijkse praktijk bedenkt en implementeert Stefan ontwerpstrategieën voor complexe (tussen)stedelijke condities met een bijzondere aandacht voor de rol van (fiets)infrastructuur. In diverse onderzoeken en ontwerpprojecten, herinterpreteert hij de relatie tussen mobiliteit, landschap en stedelijke ontwikkeling.

Stefan Bendiks is onder meer auteur van de publicatie ‘Fietsinfrastructuur/ Cycle Infrastructure’: een pleidooi voor een integrale benadering van fietsvoorzieningen. In opdracht van het Nederlandse ministerie I&M werkte hij aan de studie ‘Fietsland’ over de meerwaarde van fietsen voor het rijk en de studie ‘Meer fiets – meer stad’: een modelmatige verkenning van maatregelen ter verhoging van de ‘fietsbaarheid’ van een stad. Verder adviseerde Stefan Bendiks de stad Groningen bij het opstellen van de nieuwe fietsstrategie. Naast verschillende publieke ruimte projecten in België die op dit moment in uitvoering zijn, werkt hij momenteel aan een studie over ‘Nieuwe rurale mobiliteit’ in Nederland, België en Luxemburg. Stefan Bendiks is een fervent fietser én automobilist.

Een andere kijk op ‘bereikbaarheid’

Het begrip bereikbaarheid wordt meestal opgevat als: hoe kom je van a naar b? Maar je kunt het ook breder zien, betoogt Stefan Bendiks. Hoe zorg je dat werk, sociale voorzieningen en goede woningen bereikbaar worden voor meer mensen? Het mooiste zijn mobiliteitsprojecten die verschillende vormen van bereikbaarheid verbeteren. Zoals in het geval van de elektrische tuktuks. Deze maken het SS Rotterdam, een plek waar geen bus stopt, letterlijk beter bereikbaar. Tegelijk helpt dit initiatief mensen, die jarenlang in de uitkering hebben gezeten, aan het werk als tuktukchauffeur. Zo kan verkeerstechnische bereikbaarheid samengaan met economische, sociale of culturele bereikbaarheid.

Tijdens MOBILITY MATTERS geeft Stefan een inleidende lezing in de route FOR EVERYONE en knoopt de thema’s aan het einde van de dag tijdens het interactieve gesprek aan elkaar: hoe komen alle thema’s integraal samen?