MOBILITY MATTERS.

Programma

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE PROGRAMMAOVERZICHT

 

Met trots presenteren we u het programma van MOBILITY MATTERS: een gevarieerd aanbod van lezingen, workshops, best practices en interactieve presentaties. Drie mobiliteitsthema’s vormen de rode draad: SMART, HEALTHY, FOR EVERYONE. We laten zien hoe deze thema’s zich vertalen naar de wijze waarop we ons bewegen door de stad, hoe stedelijke mobiliteit verandert en welke (ruimtelijke) consequenties dit heeft. Hoe verandert onze stadsplattegrond, welke keuzes maken we en wie heeft waar welke rol en verantwoordelijkheid?

Het programma bestaat uit twee plenaire gedeeltes van 10:00 – 11:00 uur en van 15:00 – 16:30 uur en een keuzeprogramma tussen 11:00 en 15:00 uur. Kies een thema – SMART, HEALTHY of FOR EVERYONE – en welke route u binnen dit thema volgt.

10:00 - 11:00

Opening

We starten 11 april 2017 met een plenaire opening in de Doelen van 10:00 tot 11:00 uur, onder leiding van dagvoorzitter Peter Melis.

Peter Melis
10:00 - 11:00

Keynote Thomas Rau

Na de opening neemt inspirator, architect en keynote speaker Thomas Rau u mee in zijn gedachtegoed door een inspirerende lezing.

Thomas Rau (RAU/TURNTOO)
11:00 - 15:00

Keuzeprogramma SMART, HEALTHY of FOR EVERYONE

Tussen 11:00 en 15:00 uur volgt u een vooraf gekozen route binnen één van de drie thema’s: SMART, HEALTHY of FOR EVERYONE. U kunt in totaal uit 8 routes kiezen.

De routes variëren onderling in samenstelling en vinden niet allemaal plaats in de Doelen. Voor een aantal routes nemen we u mee naar andere plekken in Rotterdam. Bij elke route is duidelijk aangegeven of u in de Doelen blijft of met ons op pad gaat. Voor alle routes geldt dat voor de lunch en - indien van toepassing - vervoer wordt gezorgd.

Welke route u wilt volgen, geeft u aan bij uw aanmelding.U kunt later nog van route wisselen, maar let op: elke route kent een maximaal aantal deelnemers en vol is vol.

15:00 - 15:45

Interactief gesprek

Tussen 15:00 en 16:30 vindt het tweede plenaire deel van het programma in de Doelen plaats. Tijdens het eerste gedeelte kunt u meedoen aan een interactief gesprek over de 3 mobiliteitsthema's SMART, HEALTHY en FOR EVERYONE onder leiding van dagvoorzitter Peter Melis. Wat hebben we vandaag geleerd, gezien en gehoord en hoe kunnen we dit toepassen in ons dagelijks werk? Waar kruisen de thema's elkaar en hoe kunnen ze elkaar versterken? U krijgt alle gelegenheid mee te praten en uw vragen te stellen.

Sprekers: Marco Maréchal (Toconnect), Maarten van Biezen (Route Zero/Natuur & Milieu), Stefan Bendiks (Artgineering), Emile Klep (Gemeente Rotterdam) onder leiding van Peter Melis
15:45 - 16:30

Keynote Gil Penalosa

In het tweede gedeelte krijgt u een boeiende lezing van founder van 8 80 Cities Gil Penalosa. Als oprichter van de Canadese non-profitorganisatie 8 80 Cities adviseert hij beleidsmakers en gemeentes over bruisende steden voor iedereen, ongeacht leeftijd (van 8- tot 80-jarigen) en sociale, economische of etnische achtergrond. Tijdens MOBILITY MATTERS geeft hij een praktische vertaling van zijn gedachtegoed op steden als Rotterdam.

Voertaal: Engels

Gil Penalosa (8 80 Cities)
16:30 - 17:30

Netwerkborrel

Om 16:30 komt de dag tot een einde en sluiten we af met een netwerkborrel, want: Mobility is all about the network!

FOR EVERYONE – De stad in balans

Het thema FOR EVERYONE laat zien dat mobiliteit meer is dan alleen het oplossen van files. Bereikbaarheid kent verschillende aspecten: hoe met mobiliteit geld te verdienen, hoe mobiliteit deelname aan sociale processen bereikbaar maakt en de rol die mobiliteit speelt bij de culturele beleving van de stad.

Kiest u voor het thema FOR EVERYONE, dan kunt u een van de drie onderstaande routes volgen.

Voor alle routes binnen het thema FOR EVERYONE geldt dat we starten in de Doelen met een agenderende lezing over 'De stad in balans' door Stefan Bendiks (Artgineering), waarna we u meenemen naar een andere inspirerende plek in Rotterdam.

Inleidende lezing door Stefan Bendiks (Artgineering)
11:00 - 15:00

ROUTE 1 – Economie

Elke stad kent startups, vaak jonge ondernemers met de overtuiging dat met innovatieve mobiliteit met niches in de markt of met kleinschalige diensten een goede boterham te verdienen valt. Ze ontwikkelen producten en diensten die de invulling van mobiliteit in steden verbeteren, veranderen en vergroten. We laten u kennis maken met Rotterdamse innovaties op het gebied van mobiliteit en bespreken met elkaar de mogelijkheden voor stad en ommeland.

Rondleiding door Blue City (o.a. Rotterzwam) als transformatie- en innovatievoorbeeld.

Introductie en presentatie MobilityLab - StartUps: Mypo, Parkeagle, Scoozy, SD Insight, ViaTim, Mobility Heroes, Fietsdock
Hoe gaat een overheid met startups om? Lessons learned. De Do’s and Don’ts

Voor deze route nemen we u mee naar Blue City, een ‘speeltuin voor circulaire bedrijven’.

Sprekers: Bas van Wieringen (Tekkoo/Rotterdam Mobility Lab) | Guido Sluijsmans (SD-Insights) | Job van de Kieft (Scoozy) | Arjan Griffioen (MYPO) | Michiel Nieuwkerk (ViaTim) | Juriaan Karsten (Parkeagle) | Niki Sie (Mobility Heroes) | Ruud Cochius (Fietsdock)
11:00 - 15:00

ROUTE 2 – Sociaal

Voor iedereen die ‘mobiel’ is, is de stad, een baan of opleiding binnen handbereik. Voor wie mobiel zijn niet vanzelfsprekend is, wordt ‘meedoen’ een opgave. Dit kan zelfs leiden tot sociale uitsluiting. Mobiliteit ‘FOR EVERYONE’ is een ambitie die past bij het beleid van de overheid: het bevorderen van participatie van álle doelgroepen in onze samenleving.

Kinderen leren fietsen maar ook weerbaar maken - door Shurdon Faneyte (Dansh Urban Gym)

Innovatieve aanpak doelgroepenvervoer - door Lennart Homan (Bureau HHM)

Betekenis van mobiliteit voor werk(zoekenden) - door Janine Costa (BereikSpijkWerkt)

Voor deze route nemen we u op sportieve wijze mee naar de Fenix Food Factory voor een boeiend programma.

Sprekers: Hans Stevens (De Verkeersonderneming) | Shurdon Faneyte (Dansh Urban Gym) | Lennart Homan (Bureau HHM) | Janine Costa (BereikSpijkWerkt!) | Ger Lulofs (Gemeente Rotterdam)
11:00 - 15:00

ROUTE 3 – Cultuur

Mobiliteit speelt een grote rol bij de beleving van de stad, bij het gevoel van trots, herkenning en thuiskomen. Hoe kunnen we mobiliteit ‘cultureel’ inzetten en de beleving van een stad, buurt of straat versterken? Door constante verandering en aanpassing krijgen we een leefomgeving die past bij de bewoners. We lopen een deel door de stad, over de Luchtsingel en gaan met de bus naar het Kleinpolderplein, de eerste vier verdiepingen tellende fly-over uit 1972. Kan er een invulling komen die niet alleen voor auto’s is, maar ook voor mensen, dieren en de natuur?

Met de bus naar Kleinpolderplein-PARK
Lezing Niets is vanzelfsprekend – Snelweg is Landschap! - door Ruud Reutelingsperger (Observatorium)

Wandeling over Luchtsingel
Placemaking en verbinding van gebieden - door Arjan Knoester (Gemeente Rotterdam)

Voor deze route nemen we u mee naar de Rotterdamse Luchtsingel en naar het KleinPolderpleinPark (met de elektrische bus).

Sprekers: Arjan Knoester (Gemeente Rotterdam) | Ruud Reutelingsperger (Het Observatorium)

HEALTHY – De vitale stad

Het thema HEALTHY gaat over het organiseren van mobiliteit op een gezonde manier. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod; het belang van bewegen, tot de verbetering van omgevings- en luchtkwaliteit. En we nemen een kijkje in de stad van de toekomst, hoe worden we mobieler door minder infrastructuur?

Voor Route 1 - Bewegen nemen we u mee op pad. Route 2 - Vitale steden vindt in de Doelen plaats.

Beide routes binnen het thema HEALTHY starten in de Doelen met een agenderende lezing over de vitale stad door Maarten van Biezen van Natuur & Milieu.

Inleidende lezing door Maarten van Biezen (Natuur & Milieu)
11:00 - 15:00

ROUTE 1 – Bewegen

Bewegen is goed voor de mens: het vermindert stress en depressiviteit, vergroot het concentratievermogen en de alertheid en versterkt het geheugen en creativiteit. Ook bevordert het de gezondheid. Elke dagelijks gelopen kilometer vermindert de kans op obesitas en verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Hoe stimuleren we mensen om te bewegen, te lopen en te fietsen?

Tour de Force - Preventiecoalitie tegen bewegingsarmoede
Een verdere groei van het fietsgebruik in steden heeft grote maatschappelijke voordelen en we kunnen die voordelen nog meer uitbuiten. We kunnen fietsen veel meer inzetten om preventief de gezondheid te verbeteren. Dat is één van de doelen van de Tour de Force die in 2015 is gelanceerd. In deze workshop willen we een preventiecoalitie sluiten. Welke partijen zouden samen kunnen werken? En welke maatregelen kunnen we bedenken voor preventieve gezondheidsbevordering.

Data-based onderzoek: fietsen en lopen
Laat u informeren over nieuwe vormen van onderzoek om actief gebruik van (stedelijk) landschap inzichtelijk te maken. Ontdek hoe met crowdsourced data fiets-, wandel-, hardloop-, skate- en andere activiteiten in kaart worden gebracht en hoe we ruimtelijke knelpunten voor deze gebruikers kunnen aantonen.

Voor deze route nemen we u mee op pad.

Sprekers: Jeroen Molinger (Erasmus MC) | Hugo van der Steenhoven (SMART CYCLING FUTURES) | Thijs Dolders en Mart Reiling (Track-Landscapes)
11:00 - 15:00

ROUTE 2 – Vitale steden

We onderzoeken wat een toekomstbestendige stad en een gezonde stad is. De centrale vraag: hoe ontwerpen we een stad die gezond is om in te wonen, werken en recreëren, waar bewegen door de stad een positieve invloed heeft in plaats van een negatief effect op de leefbaarheid? Maar ook: wat is de betekenis van de energietransitie voor mobiliteit? We bespreken de verbetering van omgevings- en luchtkwaliteit. Hoe komen we tot schone mobiliteit (0-emissie), zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen?

Hoe nabij is de slimme, bereikbare en gezonde stad?
Slimme mobiliteit is één van de grote thema’s voor onze metropolen en stedelijke regio’s. Hoe houden we onze steden bereikbaar, gezond en inclusief is daarbij de vraag. Veel technologische ontwikkeling zetten in op ‘slimme’ vormen van mobiliteit, maar hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen inclusief werken en bijdragen aan verbeterde toegang voor alle groepen in de samenleving? Het creëren van nabijheid moet vooropstaan en het bundelen van opgaven via ruimtelijke ontwikkeling lijkt daarbij de sleutel. Kiest de echt slimme stad daarom niet best gewoon voor een geïntegreerde aanpak van mobiliteit, infrastructuur en ruimte? De sessie bouwt voort op de resultaten uit ‘Less Infrastructure, Better Moblitiy’, onderdeel van de ‘Designing the Future’ debatten – een serie bijeenkomsten in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst. Georganiseerd door Architecture Workroom Brussel en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.
Door Hans Tindemans (‎beleidsmedewerker Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), met bijdragen van Daniëlle Snellen (wetenschappelijk onderzoeker Mobiliteit en Verstedelijking, PBL) en Lodewijk Lacroix (beleidsontwikkelaar Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

Ga toch fietsen! - Mobiliteitstransitie Rotterdam
De transitie van auto- naar fietsstad is in Rotterdam de afgelopen jaren ingezet met een inzet op de stad als verblijfsruimte, meer voorrang duurzame mobiliteit en het beperken van de ruimte voor fossiele mobiliteit. Tijdens MOBILITY MATTERS duidt Derk Loorbach waar deze transitie vandaan komt, hoe er vanuit de transitieaanpak aan gewerkt wordt en wat de uitdagingen en kansen zijn. Om een echt gezonde en inclusieve stad te worden is duurzame sociale en fysieke mobiliteit een basisvoorwaarde.

Deze route vindt plaats in de Doelen.

Sprekers: Gijs van der Poel (Over Morgen) | Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) | Daniëlle Snellen (Planbureau voor de Leefomgeving) | Lodewijk Lacroix (MRDH) | Derk Loorbach (DRIFT)

SMART – De innovatieve stad

Het thema SMART gaat over het organiseren van mobiliteit op een slimme manier. Steden zijn ambitieus in het initiëren en stimuleren van verregaande innovaties, ook op het gebied van mobiliteit. Slimme mobiliteit heeft invloed op hoe we de stad inrichten, gebruiken, beleven en met elkaar omgaan. Hoe dragen innovatieve mobiliteitsoplossingen bij aan de opgaven waar we in de stad voor staan? En welke nieuwe vraagstukken komen er door innovatie in mobiliteit op ons af?

Kiest u voor het thema SMART, dan kunt u een van de drie onderstaande routes volgen. Alle routes binnen het thema SMART vinden in de Doelen plaats en starten met een lezing over De innovatieve stad door Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Inleidende lezing door Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving)
11:00 - 15:00

ROUTE 1 – Innovatie & gedrag | Smart biking

Innovatie en gedrag
Wat is de invloed van intelligente transportsystemen (ITS) en slimme mobiliteitsdiensten op de ruimte in de stad? En op welke wijze zorgen deze mobiliteitsdiensten voor de gewenste gedragsverandering van mensen. Hoe kunnen innovaties op dit gebied aantoonbaar sneller tot wasdom komen? En wat is de rol van de steden (lagere overheden) hier in?

Smart biking
In Nederland is de fiets onlosmakelijk verbonden met de stad. Ziet de fiets er over 20 jaar nog steeds hetzelfde uit? Of is de fiets uitgerust met een tablet, een trilsysteem in het stuur en zadel én een camera achterop? In een breed gezelschap denkt u na over de toekomst van de fiets als vervoermiddel in de stad. Welke vernieuwingen zijn er en wat betekent dat voor de inrichting van steden?

Deze route vindt plaats in de Doelen.

Sprekers: Laurens Lapré (CGI) en Marcel den Hertogh (TU Delft)
11:00 - 15:00

ROUTE 2 – Zelfrijdend | Opladen in de stad

De zelfrijdende stad
De zelfrijdende auto/bus/taxi komt er aan. Wanneer en in welke vorm weten we niet precies. Vaak wordt het onderwerp 'zelfrijdende auto' benaderd vanuit een technische invalshoek. Maar wat betekent een zelfrijdend voertuig voor de stad? Hoe kan het bijdragen aan stedelijke opgaven zoals aantrekkelijke buitenruimte, een gezonde stad, gelijke kansen voor iedereen?

Except Integrated Sustainability deed samen met de gemeente Rotterdam een verkenning naar de betekenis van zelfrijdend vervoer voor oudere stadswijken, gezien vanuit het perspectief van de individuele gebruiker. Het Oude Noorden diende hierbij als casus.

Opladen in de stad
Hoe heeft architectuur en woningbouw in de stad invloed op inwinning, gebruik en opslaan van energie en wat is daarbij de wisselwerking met de ontwikkeling van elektrisch rijden in de stad? In gesprek met een ontwikkelaar (Sustay), een energieleverancier (Vandebron) en een autofabrikant (BMW).

Deze route vindt plaats in de Doelen.

Sprekers: Bart Stoffels (Except) | Kenan Aksular (BMW i - Clearwater Innovations BV.) | Frank Pieper (Sustay) | Mark Bras (BMW Group Nederland) | Remco Wilcke (Vandebron)
11:00 - 15:00

ROUTE 3 – Slimme stadslogistiek

Meer woningen in steden brengen ook meer kantoren, winkels en voorzieningen met zich mee. Deze moeten we bevoorraden. Nadenken over bevoorrading doe je binnen een totale gebiedsontwikkeling om direct kansen te grijpen en discussies achteraf te voorkomen. Hoe kunnen we de bevoorrading van winkels, bedrijven en bewoners slimmer organiseren? Hoe verminderen we het aantal zoekkilometers in binnensteden? Hoe benutten we retourritten beter? Op basis van een tweetal businessmodellen uit de praktijk doorgronden we deze vragen samen met u.

Deze route vindt plaats in de Doelen.

Sprekers: Ron van Duin (Hogeschool Rotterdam) | Marie-José Baartmans (BREYTNER) | Berry van Leeuwaarden (Heineken)