Smart mobility, over gave steden en de winst van mobiliteit

Steden zijn ambitieus. Ambitieus in het initiëren en stimuleren van verregaande innovaties, ook op het gebied van mobiliteit. Slimme mobiliteit heeft invloed op hoe we de stad inrichten, gebruiken, beleven en met elkaar omgaan. Hoe dragen innovatieve mobiliteitsoplossingen bij aan de opgaven waar we in de stad voor staan? En welke nieuwe vraagstukken komen er door innovatie in mobiliteit op ons af? Hoe hebben nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen of smart biking invloed op gedrag, beleving en inrichting van steden?

Wij vroegen verschillende SMART-sprekers naar hun ervaringen, trots en visie.

‘Samen gave steden maken!’

Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving) – SMART introductie De innovatieve stad

Hoe functioneren steden? Otto Raspe doet er al jaren onderzoek naar: ‘Ik zie de stad als innovatiemilieu. Als motor van de economie en hotspot van innovatie. Maar niet elke stad vervult die rol. Waarom past die rol de ene stad beter dan de andere? Welke stromen zijn er in een stad? En hoe maak je daar goed beleid op? De triomf die vaak heerst over de dynamiek van een stad is echter eenzijdig. Er is altijd een deel van de stad ongevoelig voor deze dynamiek van de bovenkant. Dat vraagt dus om verschillend beleid. Kortom, graag onderzoek ik met u wat wel en wat niet werkt om gave steden te maken.”

‘Verduurzaming van logistieke processen vergt creativiteit, inzet en wilskracht’

Marie-José Baartmans (Breytner) – SMART route 3

BREYTNER is het eerste transportbedrijf dat alleen zero emissie transport aanbiedt. Een bijzonder concept, uitgedacht op papier maar ook in de praktijk staat het stevig. Wat heeft oprichter Marie-José Baartmans en haar partners getriggerd om met dit bedrijf te starten?

Marie-José gaat in op onder andere welke onderzoeken ze voorafgaand hebben gedaan, hoe ze koploper zijn geworden en welke risico’s hierbij horen. Ze neemt haar publiek mee in rendabele businessmodellen, goederenstromen die al volledig elektrisch vervoerd worden en het combineren van range anxiety en stadsdistributie. BREYTNER levert een directe bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en geluidsbelasting in de binnenstad, dit komt ten goede aan de leefbaarheid van stadsbewoners.

Verladers en vervoerders moeten nadenken over de verduurzaming van hun eigen logistieke processen. Er kan meer dan je denkt! Dit vergt creativiteit, inzet en wilskracht. Maar door samenwerkingen en out of the box denken is dit zeker reëel.  Openheid en kennisdeling is belangrijk in deze fase van transitie binnen de logistiek. Kortom, deze lezing geeft je een kijkje in de keuken.

‘Duurzame mobiliteit is niet suf’

Kenan Aksular (BMW i.) – SMART route 2

Zijn credo? Niet denken, maar doen. Niet lullen, maar poetsen. Wat dat betreft had de in Santpoort wonende Kenan Aksular van BMW i net zo goed in Rotterdam gepast. “Er hangt altijd zo’n goede vibe in deze stad.” Namens het autobedrijf is Aksular aanstaande dinsdag 11 april aanwezig om te vertellen over de innovatie tak van het bedrijf: BMW i. “Dit mobiliteitsconcept levert elektrische deelauto-oplossingen voor diverse doelgroepen zoals real estate, gemeenten, corporates en social enterprises. Tijdens Mobility Matters wil ik laten zien wat BMW op dit moment allemaal doet en wat er op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit mogelijk is als partijen samenwerken.” Aksular hoopt dat het aanwezige publiek na zijn workshop vooral geïnspireerd is. “Ik hoop dat mensen het gevoel hebben: ja, dit zou ook iets voor mij kunnen zijn. Ik wil laten zien dat duurzame mobiliteit niet suf is en dat het een hoop kan schelen in de portemonnee van de eindgebruikers en van alle stakeholders binnen het nieuwe ecosysteem.”